work-life-balance

  • 5 วิธีการปรับตัวกับการทำงานแบบ Work From Home ให้มีสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน

    เมื่อยุคสมัยปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์ที่เป็นไป หลายๆ คนก็จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ทันต่อสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด19 ที่เกิดขึ้นทั้งโลก ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ก็ต้องกลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปด้วย โดยให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ ที่เราเรียกกันว่า Work from home

  • จะรู้ได้ยังไงว่าควรพักเรื่องงานได้แล้ว?

    ทุกๆ คนย่อมมีปัญหารื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวกันทั้งนั้น ใครจะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ปล่อยปัญหาเหล่านั้นมาทำลายชีวิตของเรา บางทีความอดทน ความพยายาม ความใจดีก็ไม่ได้ช่วยอะไร กลับมามองใจเราตัวเราดีกว่าควรจะพักไว้ก่อนดีหรือไม่ การที่เราฝืนต่อไปอาจจะทำลายชีวิตคุณมากกว่าที่คุณคิดก็ได้