OKR

  • ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายจนทำสำเร็จ กับแนวคิด OKRs

    เพื่อนๆ หลายคนมักจะมีไอเดียในเรื่องต่างๆ ที่อยากจะทำ แต่ผ่านมานานแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มต้นทำเลย หรือบางทีเราเริ่มต้นลงมือทำไปสักพักก็หยุด เพราะแรงบันดาลใจที่มีหายไป สุดท้ายก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนไม่สำเร็จไปซะทุกเรื่อง