Ideology

  • อุดมการณ์สำคัญอย่างไร

    อุดมการณ์คืออะไรน่ะเหรอ ก็เป็นความเชื่อหรือปรัชญาที่ยืดเหนี่ยวให้คนเราเดินตามเส้นทาง หรืออาจจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องการเเละที่สำคัญต้องถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมยังไงล่ะ ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ของใครเราก็ควรให้เกียรติและเปิดใจรับฟังความแตกต่าง เพราะเมื่อเราเคารพความเห็นต่างของคนอื่นเเล้วคนอื่นก็จะเห็นต่างต่ออุดมการณ์ของเราเช่นกัน