hope

  • ทำไมต้องมี “ความหวัง”

    เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหามากมายในแต่ละวัน วันนี้อาจจะยังไม่กระทบกับเรา แต่สักวันปัญหาเหล่านั้นจะเกิดกับตัวเราเองหรือคนรอบข้างเราแน่นอน บางทีเราคาดหวังไปแต่โลกนี้ไม่ได้ใจดี และทำเราผิดหวังตลอดจึงกัดกร่อนหัวใจเราจนเริ่มจะสูญสิ้นความหวังไป