coffee

  • รอบรู้เรื่องกาแฟ

    หลายๆ คนดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจในทุกๆ วัน นอกจากจะหอม อร่อย แลัวยังทำให้คนที่ดื่มรู้สึกลดความตึงเครียด และทำให้ร่างกายสดชื่นพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆ เหมาะทั้งในวันทำงานและวันพักผ่อน ซึ่งชนิดของกาแฟแต่ละแบบจะมีส่วนผสมแตกต่างกันไป เผื่อคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นดื่มกาแฟจะได้รู้จักและเข้าใจถึงความแตกต่างของกาแฟแต่ละแบบ