แต่งตัวแบบ bussiness-lok

  • เลือกไอเทมการแต่งตัวแบบ Bussiness look

    มีผู้คนมากมายที่อยู่ในวัยทำงาน และบ่อยครั้งจำเป็นต้องแต่งตัวแบบทางการไปพบคู่ค้า หากคุณอยากสร้างความประทับใจกับคู่ค้าแรกเห็น เรื่องการแต่งตัวแบบ Bussinees look มีผลต่อความประทับใจและน่าเชื่อถือแน่นอน