เรียนรู้

  • ปัญหามีไว้แก้ไข อุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้าม ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้

    ในทุกช่วงชีวิตของทุกๆ คนต้องเคยมีอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาให้เราได้แก้ไขและก้าวข้ามผ่านไปเสมอ ตั้งแต่เด็กเล็กจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ บางคนอาจจะเจอเรื่องเล็กหรือบางคนก็เจอเรื่องใหญ่ๆ เราใช้ชีวิตผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ได้ ก็เพราะว่าเราสามารถก้าวข้ามทุกๆ อุปสรรคมาได้ จงโอบกอดและบอกกับตัวเองไว้ว่าเราเก่งมากๆ นะ !!