เตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ

  • สิ่งที่ควรทำก่อนจะสายไปในวัยเกษียณ

    ชีวิตเรานั้นผ่านไปเร็วเหมือนกระพริบตาเดียว แป๊บๆ ก็เปลี่ยนวัยตัวเองแล้ว เราอยากให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมและใส่ใจกับเรื่องที่ควรทำก่อนจะสายไป แล้วจะย้อนกลับมาเสียดายทีหลังว่ารู้อย่างงี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วก็ไม่มีสิ่งใดดีขึ้น เราจึงชวนคุณมาเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน