รักตัวเอง

  • จงรักตัวเองให้มากพอ ก่อนจะให้ความรักกับคนอื่น

    หลายคนคงจะเคยได้ยินคำๆ นี้ว่า ‘ให้รักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่น’ จริงๆ แล้วอาจจะเป็นคำที่ใช้ปลอบใจหรือเตือนสติคนที่กำลังจมปลักอยู่กับความเสียใจให้เรื่องของความรัก เรียกได้ว่ามีความหมายเช่นเเดียวกับ ‘อย่ารักคนอื่นมากไปจนหลงลืมความเป็นตัวเอง’ นั่นเอง แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าหากเรารักตัวเองมากพอ เราจะมีค่าเสมอไม่ว่าใครจะรักเราหรือไม่