พูดไม่ตรงกับใจ

  • 5 คำพูดที่ผู้หญิงพูดไม่ตรงกับใจ

    คุณผู้ชายบางคนอาจจะไม่เข้าใจผู้หญิงมากนักว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ ทำไมถึงทำแบบนี้ เพราะส่วนใหญ่แล้วประโยคที่ว่า “ผู้หญิงปากไม่ตรงกับใจ” นั้นเป็นเรื่องจริง!!