พักเรื่องงาน

  • จะรู้ได้ยังไงว่าควรพักเรื่องงานได้แล้ว?

    ทุกๆ คนย่อมมีปัญหารื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวกันทั้งนั้น ใครจะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ปล่อยปัญหาเหล่านั้นมาทำลายชีวิตของเรา บางทีความอดทน ความพยายาม ความใจดีก็ไม่ได้ช่วยอะไร กลับมามองใจเราตัวเราดีกว่าควรจะพักไว้ก่อนดีหรือไม่ การที่เราฝืนต่อไปอาจจะทำลายชีวิตคุณมากกว่าที่คุณคิดก็ได้