ผู้ชายนิสัยแย่

  • 10 นิสัยของผู้ชาย ที่ผู้หญิงไม่อยากเข้าใกล้

    การพูดคุยศึกษาลักษณะนิสัยของผู้คน ไม่ได้ถูกตีกรอบเพียงแค่เรื่องการหาคู่ครองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ด้วย จงระลึกไว้เสมอว่าไม่ใช่แค่คุณที่อยากจะศึกษาลักษณะนิสัยใจคอคนอื่น คนอื่นเขาก็กำลังศึกษานิสัยใจคอคุณอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการหาคู่ครองเเล้วนั้นผู้หญิงจะละเอียดอ่อนเอาซะมากๆ ตอนก่อนเริ่มต้นความสัมพันธ์หากเธอพบนิสัยบางอย่างของคุณที่เธอรับไม่ได้ คำตอบที่อยู่ในใจของเธอคือ “No” ทันที