ผมร่วง

  • หยุดพฤติกรรมทำลายผม

    พฤติกรรมที่เราทำกับผมเป็นประจำปกติ อาจเป็นการทำลายผมเองก็ได้ ดังนั้นก่อนที่ผมเราจะหลุดร่วงไปมากกว่านี้ มาป้องกันพฤติกรรมทำลายผมให้ร่วงได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อน