ปรับตัวในการทำงานที่บ้าน

  • 5 วิธีการปรับตัวกับการทำงานแบบ Work From Home ให้มีสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน

    เมื่อยุคสมัยปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์ที่เป็นไป หลายๆ คนก็จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ทันต่อสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด19 ที่เกิดขึ้นทั้งโลก ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ก็ต้องกลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปด้วย โดยให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ ที่เราเรียกกันว่า Work from home