บริหารเวลา

  • จัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาด้วยเทคนิคง่ายๆ

    ปัญหาที่หลายๆ คนต้องเจอคือเมื่อเรามีงานที่เข้ามาเรื่อยๆ หรือมีปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาแทรกในระหว่างที่เรากำลังจัดการกับงานของเราอยู่ ทำให้เราลนลานจนไม่มีสมาธิ ไม่รู้จะจัดการงานอย่างไรให้เสร็จได้ หรือไม่ก็ทำงานจนกินเวลาพักผ่อน