ทำใจให้นิ่ง

  • ทำอย่างไรให้ใจเรานิ่ง

    บางครั้งคนเราก็กดดัน หรือมีเรื่องที่คิดไม่ตกอยู่บ้าง หากต้องมีการตัดสินใจหรือต้องทำบางสิ่งบางอย่าง คุณก็ต้องคิดให้ดีก่อนเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าตนเองคิดถูกไหม เรามีคำแนะนำเพื่อช่วยให้ใจคุณนิ่งและติดสินใจได้อย่างมีสติมากขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้เวลาบ้างเพื่อเยี่ยวยาจิตใจคุณให้ดีขึ้นระดับหนึ่งก่อน