ซอยสุกร1

  • พาตะลุยกินร้านเด็ด! ซอยสุกร 1 (ตรอกโรงหมู)

    “ซอยสุกร 1” เป็นซอยเล็กๆ แต่เดิมมักถูกเรียกว่า “ตรอกโรงหมู” เพราะเคยเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการชำแหละหมูมาก่อน ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องวัดไตรมิตร เป็นแหล่งรวมร้านอาหารร้านเด็ดมากมายทั้งของคาวของหวาน