ชวนคุยเรื่องอะไรดี

  • เริ่มเดทกับสาว ชวนคุยเรื่องอะไรดี

    จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะรักใครสักคนหนึ่งย่อมมีความสำคัญอย่างมาก เราสามารถใช้ทุกองค์ประกอบที่อีกฝ่ายแสดงออกมาไปพิจารณาว่าเขาเป็นคนที่ใช่หรือไม่ องค์ประกอบดังกล่าว เช่น บุคลิกภาพ มารยาท ไลฟ์สไตล์ รวมถึงการพูดจา