การให้อภัย

  • การให้อภัย

    การให้อภัยเป็นคำสั่นๆ ง่ายๆ แต่สำหรับการกระทำนั้นอาจจะยากสำหรับใครหลายๆ คน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาให้การเยียวยาจิตใจและพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น การที่เราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเราให้อภัยใคร เป็นเพราะเรายังมีความโกรธเคืองอยู่ในใจที่ยังไม่สามารถขจัดออกไปหมด