การเผาผลาญพลังงาน

  • ซ่อมการเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร?

    คุณเคยเป็นไหม ไม่ว่าจะกินน้อยขาดไหน น้ำหนักก็ยังไม่ลดสักที สาเหตุหนึ่งคือการที่ร่างกายเราสามารถเผาผลาญสารอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้ไม่ดีพอ จึงทำให้ยังมีสารอาหารส่วนเกินยังคงตกค้างสะสมอยู่ในร่างกายเรา