การดูแลหนังศีรษะ

  • เทคนิคการดูแลหนังศีรษะให้แข็งแรง

    การที่หนังศีรษะมีปัญหาบางครั้งก็มีผลทำให้คุณมีความมั่นใจลดลง อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อาการแพ้สารเคมี หนังศีระษะแห้ง เชื้อรา เป็นต้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาของหนังศีรษะก่อนที่จะสายเกินไป เราจึงมีเทคนิคในการดูแลหนังศีรษะและเส้นผมให้แข็งแรงมาแนะนำกัน