About us

Web Contents เหมาะสำหรับผู้ชาย และผู้ที่สนใจในการจะพัฒนาตนเองทั้งกายและใจ เพื่อก้าวต่อไปที่ดีกว่าเดิม เนื้อหาประกอบด้วยหมวดหมู่ Accessory, Fashion, Hair-style, Health, Life-style, Positive, Travel เราทำขึ้นเพื่อหวังจะช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาตัวตนไปในทางที่ดีขึ้น

personal data

Comments

ผู้ที่สามารถ Comment ได้ต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นหากใน Comment มีการพาดพิงถึงบุคคลที่สามหรือองศ์กรอื่นๆ ในทางเสียหาย ทางผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมา รวมถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้หากท่านสมัครสมาชิกเเล้ว หมายถึง ท่านได้อ่านข้อตกลงนี้เเละยอมรับเเล้ว

Personal data

ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมลแอดเดรส ยูเซอร์เนม
 • ข้อมูลที่ท่านใช้บนบริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันผ่านทางบริการของเรา และข้อมูลที่ท่านเก็บรักษาโดยใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์
 2. เพื่อการตรวจสอบการใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมการใช้งาน และพัฒนาบริการในเว็บไซต์
 3. เพื่อความสมบูรณ์ในเว็บไซต์
 4. เพื่อรับมือกับความขัดแย้งและคดีความ
 5. เมื่อผู้ใช้งานสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเราแล้ว จะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมในข้อที่ว่าด้วยการได้รับและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้เป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวที่จะมีสิทธิในการเข้าถึงบัญชีสำหรับการใช้บริการในส่วนของสมาชิก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในการสำรวจและกิจกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์

Personal privileges

ตามสิทธิภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายอื่นในข้อบังคับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้มีสิทธิในการร้องขอที่จะแก้ไข ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล คือ สิทธิที่จะเขียนคำร้องเพื่อขอทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้
 • สิทธิในการขอแก้ไข คือ สิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง และการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบข้อมูล คือ สิทธิในการที่ต้องการให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากเว็บไซต์
 • สิทธิในการอนุญาตให้ใช้อย่างจำกัด คือ สิทธิที่จะร้องขอให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เฉพาะ
 • สิทธิในการคัดค้าน กล่าวคือ ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือในกรณีที่เราให้ท่านทราบถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบสิทธิตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก
 • สิทธิในการร้องขอให้ถ่ายโอน กล่าวคือ สิทธิที่จะร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บไปยังผู้ให้บริการอื่น หรือบริการอื่น
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กล่าวคือ สิทธิที่ท่านจะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านเคยไว้ก่อนหน้านี้แก่เราในการใช้ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าท่านเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เรา จะไม่ส่งผลถึงการใดๆ ก่อนหน้าที่เราได้ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างสิทธิตามกฎหมาย
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน คือ ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่า บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

ในการตรวจสอบคำร้องขอของท่าน ทางเว็บไซต์จะมีการกำหนดให้ท่านยืนยันตัวตนหากจำเป็น และจัดหาข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราเข้าใจคำร้องขอของท่านมากยิ่งขึ้น หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะทำการจดบันทึกและแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลดังกล่าว

ทั้งนี้การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อผู้ดูแลข้อมูลโดยตรงบุคคลผ่านทาง E-mail : americanoman.blog@gmail.com หรือติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ https://www.americanoman.com/contact-us

Your contact and personal information

เว็บไซต์จะไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กรณีที่ผู้ใช้งานมีการยินยอมล่วงหน้าที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของผู้ใช้งาน
 2. กรณีที่เราพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน ข้อห้าม กติกา และมารยาทในเว็บไซต์
 3. กรณีที่ได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
 4. กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ

Start announcement : 2020-06-17 , Updated : 2022-10-29